Drukuj

   Za Mędrcami ze Wschodu pójdźmy za Jezusem. Dzielmy się wiarą w Syna Bożego z innymi. Mędrcy ze Wschodu jako przedstawiciele świata pogańskiego poszli odnaleźć Mesjasza, wyruszyli w drogę ku wierze i odnaleźli Jezusa. Często na naszej drodze do Boga jest wiele przeszkód, bo wokół nas są też tacy jak Herod, bojący się władzy Miłości. Mędrcy wbrew przeszkodom dotarli do Betlejem i ich życie uległo zmianie, stało się ono świętą drogą, bo inną drogą wracają do Ojczyzny, do siebie.

   My też jesteśmy zaproszeni, by pójść w drogę wiary, by odnaleźć Jezusa, by nasze życie odmieniło się i aby było już prawdziwą drogą Bożą. Ta droga wypowie się dzisiaj na drzwiach naszych domów: K+M+B 2019 lub C+M+B 2019, co znaczy „Niech Chrystus błogosławi naszemu domowi”. Przyłączmy się do Mędrców, którzy ryzykują trudną podróż w nieznane, aby odnaleźć nowo narodzonego Króla. Podziwiajmy ich pragnienie spotkania z Bogiem, którego jeszcze nie znali. Przypomnijmy sobie sytuacje, kiedy budziło się w nas silne pragnienie poznania i spotkania z Jezusem. Jak na nie odpowiadaliśmy? Jak obecnie szukamy Jezusa? Mędrcy odnajdują Jezusa, ponieważ wytrwale szli za prowadzącą ich gwiazdą. Rozeznają znak dany im z nieba. Czy w swoim życiu dostrzegamy jakieś szczególne znaki Bożego działania? Czy otwieramy przed Bogiem swoje serce? Czy prosimy o łaskę rozeznania co Boże? Prośmy Pana Boga, aby ustrzegł nas od „grzechu Heroda”, od niepokoju serca i od lęku, który zamyka nas na to co święte. Stańmy pośród Mędrców i podziwiajmy ich wiarę. Przecież to oni, Mędrcy w bezbronnym niemowlęciu odnalezionym w stajni, rozpoznali Zbawiciela świata.

Odsłony: 3373