Drukuj

Schola przy parafii Św. Marii Magdaleny w Czarnkowie składa się z dwóch grup-  dzieci ze szkoły podstawowej oraz młodzieży. Skład grupy dziecięcej uzupełnia także młodzież grająca w sekcji instrumentalnej. W obecnym kształcie funkcjonuje od 2007 roku. Opiekę duchową sprawuje Ks. Rafał Gromadecki.

Opiekunem odpowiadającym za formację merytoryczną oraz muzyczną jest Bogdan Magdziarz (tel. kontaktowy  508 200 787 - w sprawach oprawy muzycznej Mszy św komunijnych, ślubnych itp)

Obecnie schola liczy ok. 25 członków, z czego sekcję instrumentalną stanowi 6 osób.

Głównym celem scholi jest wychwalanie Boga w Trójcy Jedynego, za wielkie dzieła których dokonywał i nadal dokonuje w naszym życiu, składanie dziękczynienia za Ofiarę Jego Syna Jezusa Chrystusa a także dawanie świadectwa naszej wiary.  Czynimy to śpiewem, grą na instrumentach oraz gestami, czasami nawet tańcem.

W czasie prób oprócz ćwiczeń głosowych, nauki nowych pieśni i piosenek, a także psalmów, dzieci poznają tematykę czytań niedzielnych i dowiadują się dlaczego będą śpiewać takie a nie inne pieśni. W połączeniu z modlitwą, próby stanowią rodzaj duchowej formacji dla dzieci, które mogą pogłębiać swoją relację z Bogiem.

Działalność scholi to przede wszystkim prowadzenie animacji Mszy Św. ze szczególnym udziałem dzieci o godz. 11.00  oraz Mszy z udziałem młodzieży o 9.30 w każdą niedzielę. Ponadto w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 17.00 i 18.30 Rozpoczynamy ok. 15 minut przed rozpoczęciem Eucharystii od wprowadzenia i próby śpiewu z całą wspólnotą Kościoła. Ułatwieniem mają być teksty wszystkich pieśni wcześniej przygotowane w postaci prezentacji a następnie wyświetlane na ekranie. Pieśni zawsze są przygotowywane w powiązaniu z czytaniami mszalnymi. Poza niedzielną Mszą Św. schola regularnie posługuje podczas Nabożeństw Różańcowych dla dzieci w październiku, podczas Rorat dla dzieci w okresie Adwentu, a także podczas Nabożeństw Drogi Krzyżowej w okresie Wielkiego Postu. Każdego roku odpowiadamy także za muzyczną stronę przygotowania dzieci do 1-ej Komunii Świętej oraz oczywiście animujemy Mszę Świętą pierwszokomunijną, a także posługujemy podczas „Białego Tygodnia”. Dodatkowo schola prowadzi czuwanie przy Grobie Pańskim oraz śpiew kolęd przy żłóbku w okresie Bożonarodzeniowym. W połączeniu z innymi formacjami parafialnymi przygotowujemy także oprawę muzyczną Wigilii Paschalnej, Wigilii Zesłania Ducha Świętego czy Bierzmowania. Najnowszym pragnieniem, które doczekało się realizacji z inicjatywy księdza Proboszcza był Koncert Ewangelizacyjny, który odbył się na pięknym czarnkowskim rynku z okazji odpustu parafialnego ku czci Św. Marii Magdaleny w lipcu 2015r.

Próby obydwu grup scholi odbywają się w każdy piątek od godz. 17.00 do 18.15 na salce parafialnej z wyjątkiem pierwszych piątków miesiąca, kiedy próba rozpoczyna się o godz. 16.30 w kościele. Zapraszamy wszystkie muzykalne dzieci nie określając dolnej granicy wieku. Warunkiem koniecznym jest umiejętność czytania.

 

Odsłony: 7103