Słowo na dziś

«»

Ostatnie galerie

Lumen TV

Intencja:

Intencja różańcowa na kwiecień:

Ogólna: Aby rolnicy otrzymywali należyte wynagrodzenie za swoją cenną pracę

Ewangelizacyjna:  Aby chrześcijanie w Afryce dawali świadectwo miłości i wiary w Jezusa Chrystusa pośród konfliktów polityczno-religijnych.