Chrzest Drukuj

 

Sakrament chrztu udzielany jest w naszej parafii w pierwszą  niedzielę miesiąca na Mszy św. o godzinie 1230 oraz w trzecią sobotę na Mszy św. o godz. 1830 . Nauka przed chrztem w piątek przed dniem chrztu o godzinie 1915 w domu Biurze Parafialnym. W wyjątkowych przypadkach sakrament chrztu może być udzielony w innym terminie - potrzebna jest do tego zgoda księdza Proboszcza.

 

Jakie kroki należy podjąć przed chrztem swojego dziecka:

  • Przynajmniej jeden z rodziców udaje się do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania z aktem urodzenia dziecka.
  • W przypadku chrztu dziecka spoza parafii należy mieć zgodę proboszcza z parafii do której się należy.
  • Przed przyjściem do kancelarii należy wybrać matkę i ojca chrzestnego - podać: nazwisko i imię, stan cywilny, wiek, miejsce zamieszkania.
  • Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązani najpóźniej przed chrztem przynieść ze swoich parafii zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami
  • Rodzice i chrzestni, jeżeli brak ku temu przeszkód, powinni przed chrztem skorzystać z sakramentu pokuty.
  • W dniu chrztu należy przybyć do kościoła ok. 10 minut przed uroczystością.

Kto może zostać rodzicem chrzestnym?

  • ukończony 16 rok życia,
  • osoba po bierzmowaniu,
  • zaświadczenie zeswojej parafii, że jest osobą wierzącą i praktykującą (dotyczy tylko osób mieszkających poza terenem naszej parafii w której dziecko jest chrzczone)
  • osoba, która żyje w związku nieskaramentalnym (tylko ślub cywilny czy też konkubinat) nie może pełnić obowiązków Rodzica Chrzestnego.