Kapłani Drukuj

Ks. Krzysztof Sobkowiak – proboszcz

Urodzony 30 kwietnia 1964 w Poznaniu.

Ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Magister teologii w dziedzinie Prawa Kanonicznego. Święcenia kapłańskie przyjął 23 maja 1989 w Poznaniu z rąk ks. abpa metropolity Jerzego Stroby.

Dotychczasowe placówki duszpasterskie:
Pogorzela – 1989-1992
Leszno Zaborowo – 1992-1995
Poznań Junikowo – 1995-1998
Rio Nell’Elba, Italia – 1998-1999
Poznań Koziegłowy – 1999-2003
Śrem – proboszcz parafii św. Ducha – 2003-2008
Czarnków – od 1 lipca 2008

Ks. Piotr Matuszak – wikariusz

Ks. Hubert Ciachowski - wikariusz

Urodził się 30 listopada 1987r. we Wrocławiu. Rodzinną parafią jest parafia MB Częstochowskiej w Pudliszkach  (dek. Krobski).

Etapy kształcenia: W latach 1994-2000 uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. Gen. Franciszka Dzierżykraja Morawskiego w Pudliszkach a w latach 2000-2003 do Publicznego Gimnazjum w Pudliszkach. W latach 2003-2006 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi. Po zdaniu egzaminu dojrzałości, 11.09.2006 wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego i podjął studia na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Na VI roku studiów odbył praktykę diakońską w parafii Św. Rodziny w Poznaniu i 8 maja 2012 obronił pracę magisterską z teologii w zakresie historii Kościoła.

Święcenia kapłańskie przyjął w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu 24 maja 2012 z rąk Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego.

Z dniem 1 lipca 2012 został mianowany wikariuszem parafii pw św. Stanisława bpa w Buku.

Od dnia 25 sierpnia 2014 jest wikariuszem w parafii farnej pw św. Marii Magdaleny w Czarnkowie.

W latach wcześniejszych pracowali wśród nas:

Ks. Rafał Pleszewa

Ks. Tomasz Marciniak

Ks. Stanisław Tomalik, proboszcz 1994 – 2008

Ks. Jacek Konieczny

Ks. Marek Kowaliński

Ks. Piotr Pieprz

Ks. Wojciech Rzeźnik

Ks. Paweł Dąbrowski

Ks. Tomasz Kubiak

Ks. Marek Szymanowicz

Ks. Grzegorz Walachowski

Ks. Józef Dutkowiak

Ks. Wojciech Poźniak

Ks. Marek Sobkowiak

Ks. Paweł Książkiewicz

Ks. Jan Musielak - proboszcz

Ks. Piotr Ostach

Ks. Krzysztof Rozmiarek

Ks. Jerzy Kondal

Ks. Paweł Szułcik

Ks. Jerzy Kaniewski

Ks. Stanisław Tokarski

Ks. Andrzej Szymankiewicz

Ks. Jan Chrzanowski

Ks. Marek Patryas

Ks. Czesław Kołodziej

Ks. Michał Milewski

Ks. Dariusz Kmieciak

Ks. Paweł Czyż

Ks. Jerzy Kaźmierczak

Ks. Mikołajczak

Ks. Władysław Łapawa

Ks. Czesław Majorek

Ks. Filipowski

Ks. Jan Tecław

Ks. Antoni Krzykos


Ks. Piotr Nowak

Ks. Szymczak

Ks. Kazimierz Gawrońsk

Ks. Bernard Kus

Ks. Zbigniew kalina

Ks. Jerzy Troska

Ks. Mikołajczyk

Ks. Jerzy Pankowski

Ks. Jan Orpel

Ks. Marian Czaplicki

Ks. Zdzisław Kujawa

Ks. Wincenty Sobkowski

Ks. Henryk Godek

Ks. Marian Roszyk

Ks. Zdzisław Grzegorski

Ks. Stefan Kuhn

Ks. Zygmunt Kmieć

Ks. Paweł Dreczkowski

Ks. Franciszek Stasik

Ks. Stanisław Goj

Ks. Antoni Thiel - proboszcz

Ks. Leon Pęcherek

Ks. Jan Wujek

Ks. Tadeusz Dylak

Ks. Walenty Szymański

Ks. Franciszek Graszczyński

Ks. Czesław Rutkowski

Ks. Stanisław Białek

Ks. Edmund Klemczak

Ks. Kazimierz Szyk

 

Słowo na dziś

«»

Ostatnie galerie

Lumen TV