Intencje Mszy św. Drukuj
Wpisany przez Biuro Parafialne   

Intencje mszalne od 23 - 30.07.2017

  1830   Za† Tadeusza Torzyńskiego.
     Niedziela 23  lipca
  730 Za† Marka Szramę oraz rodziców i rodzeństwo.
  R.900 Za† Michała Smala w 10 r. śm.
  930 Za† Annę, Pawła, Dorotę i Henryka Wylegałów.  
  1100 Za† Bogdana Jessę w 3r.śm. oraz Zenobię Pytel.
  1230 Za† Kazimierza i Helenę w 3 r.śm. Sobkowiaków. 
  1800 ZA PARAFIAN
     Poniedziałek 24 lipca
  700 Za† Krystynę Janicką – od mieszk. z ul. Janka z Czarnkowa.
  1830 Za† Krystynę i Witolda Śmiglów.
     Wtorek  25 lipca
  700                  

Za† Wandę i Stefana Opałów, Mariannę Drożdżewską oraz Genowefę i Wernera Winczek.

  1000

Przez serce Maryi, niech dobry Bóg, błog. naszemu opiekunowi, ks. Krzysztofowi, a za zm. człon. AMBPDŚ. okaże swoje miłosierdzie i obdarzy szczęściem wiecznym.

  1830 Za† Włodzimierza Brylińskiego – od Par. Zesp. Caritas.
  - Za† Ewę Rogowską – od sąsiadów.
  - Za† Krzysztofa Kurkiewicza z ok. imien.
  - Za† Stefanię w 10 r. śm. i Czesława Paul.
  - Za† Kazimierę i Bronisława Szmatułów.
  - Za† Mariannę i Józefa Furmaniaków.
  - Za† Annę i Stanisława Szmatułów.
  - Za† Józefę i Józefa Szkudelskich.
  - Za† Mariannę i Stanisława Paul.
  - Za† Mateusza.
  - Za† Martę i Antoniego Hagedorn i zm. z rodz.
  - Za† Juliannę Szymkowiak w 23 r. śm.
  - Za† Annę Nowak.
  - Za† Martę i zm. z rodz.
  - Za† Jerzego i Zofię Misiołek – od Krzysztofa z rodz.
  - Za† Ryszarda Walkowiaka w 2 r. śm., oraz rodziców i rodzeństwo.
  - Za† Czesławę Woźniak – od Moniki i Bartosza.
  - Za† Martę i Henryka Kalkowskich.
  - Za† Macieja Tomczaka – od cioci Wiesi z rodz.
  - Za† Jana i Jadwigę Błoch , zm. z rodz.
  - Za† Annę.
  - Za† Janinę Kubiak – od rodz. Florków.
  - Za† Eugeniusza Madaj- od Jacka i Małgorzaty Janczak z Gniezna.
  - Za† Agnieszkę i Czesława Wyrembek oraz zm. z rodz.
  - Za† Alfonsa i Adama Kicza.
  - Za† Annę Ibsz, Zbigniewa Kabacińskiego i Dariusza Brzeźniak.
  - Za† Aleksandra Jędrasiak i zm. z rodz.
  - Za† Augustyna i Mariana Kałuzińskich.
  - Za† Krystynę Janicką – od Ewy i Małgosi z rodzinami.
  - Za† Lucynę i Jana Jezierskich.
  - Za† Janusza Nowaka – od teściowej.
  - Za† Annę, Mariannę, Tadeusza i Jerzego Polcynów.
  - Za† Jana Strzępkę – od żony.
  - Za† Kazimierza i Marcina Dymek.
  - Za† Czesława, Marię, Annę, Martę i Ignacego.
  - Za† Józefa Bednarz w 3 r. śm. i zm. z rodz.
  - Za† Lukrecję Kujanek (2r.) oraz Henrykę Kuszczak.
     
     
     Środa   26 lipca
  700 Za† Annę i Józefa Fąferek oraz Elżbietę i Czesława Poznańskich.
  1830 Za Ojczyznę.   
  -

W intencji Ojca Św. i wszystkich kapłanów, którzy w naszej parafii

sprawowali Sakramenty i głosili Słowo Boże.

  - W int. próśb i podziękowań do M.B. Nieustającej Pomocy.
  - Z ok. 80 r.ur. Anny, z podz. za otrzym. łaski z prośbą o opiekę i B. bł.
  - W 25 r. śl. Riwany i Bogusława, z podz. za otrzym. laski z prosbą o opiekę i B. bł.
  - W int. Anny (im.), z podz. za otrzym. łaski, z prośba o dalszą opiekę i B. bł.
  - W int. Hanny (im.), z podz. za otrzym. łaski, z prośba o dalszą opiekę i B. bł.
  - Z podz. Panu Bogu za pomyślne ukończenie szkół.
  - Z prośbą o rozwiązanie problemów w rodzinie, o opiekę i B. bł.
  - Z prośbą o zdrowie, opiekę i B. bł. dla Daniela i całej rodziny.
  - Z prośbą o zdrowie, opiekę B. i B. bł. dla Aleksandry.
    Czwartek  27 lipca
  700 Za† Mikołaja Pryszczewskiego – od żony i synów.
  1700 Z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalszą opiekę i B. bł. dla Aleksandra z ok. 18 r. ur.
  1830 Za† Norberta Nawrota w 6 r. śm.
     Piątek  28 lipca
  7oo Za† Jana Strzępkę.
  1830 Za† Jerzego w 3 r. śm. oraz zm. z rodz.
     Sobota  29 lipca
  700 Za† Łucję Basińską – od wnuczek.
  1500   Ślub: Anny i Mateusza.
  1600   Ślub
  1830 Za† Kazimierza Magdziarza, rodziców, teściów i rodzeństwo.
     Niedziela  30 lipca
  730 Za† Krzysia.
  R.900 Za† Eugeniusza w k.r.śm. i Włodzimierza Cichowiczów.
  930 ZA PARAFIAN     
  1100 Za† Mariana Okruch oraz Annę, Kazimierza i Witolda Nowaków.
  1230 Za† z rodz. Magdziarzów, Lejów, Hempów oraz Krystynę Janicką.  
  1800 Za† Martę i Bronisława oraz zm. z rodz.
   
         
Poprawiony: sobota, 22 lipca 2017 16:48