winieta1 winieta2 winieta3 winieta4

Dzisiaj wpatrujemy się w Maryję i Józefa, którzy przynoszą do świątyni Dzieciątko Jezus. Maryja ma świadomość, że poświęca Bogu swoje pierwsze i jedyne dziecko. Wie, że nie może zatrzymać Go dla siebie.

Podziwiajmy „Matkę pięknej miłości”, która potrafi poświęcić Bogu najdroższą osobę. Czy na wór Maryi potrafię kochać bliskich bez zniewalania ich sobą? Czy nie manipuluję miłością drugiego człowieka? Czy jestem wolny od nieuporządkowanych przywiązań do osób i rzeczy?

Rozważajmy Biblijną postawę Symeona i Anny, którzy aż do sędziwego wieku z cierpliwością oczekiwali na spełnienie się Bożej obietnicy. Co mogę powiedzieć o swojej ufności do Boga? Czy wierzę, że On nigdy nie spóźnia się ze spełnieniem swoich obietnic? Czy nie wymuszam na Bogu spełniania swoich próśb?

W dzisiejszej Ewangelii, wyeksponowana jest również postawa Świętej Rodziny. Święta Rodzina jest wierna i ufna Bogu. Z pokorą przyjmuje proroczą przepowiednię dotyczącą Dzieciątka Jezus. Święty Józef troszczy się o życie religijne swojej rodziny, jest zawsze z Maryją, a Maryja może na niego liczyć. Niestety wielu dzisiejszych ojców, nie bierze z niego wzoru.

Powierzmy siebie, całą swoją rodzinę i wspólnotę parafialną Świętej Rodzinie, abyśmy wzrastali w mocy, i mądrości, aby łaska Boża zawsze spoczywała nad nami.

Lumen TV

Polecamy