winieta1 winieta2 winieta3 winieta4

Wszystkich Parafian zapraszamy na Orszak Trzech Króli i po nim spotkanie opłatkoweUroczystość Objawienia Pańskiego, 6.01.2018.
Początek  o 1500 w kościele; następnie  przejdziemy do Miejskiego Centrum Kultury, gdzie usłyszymy koncert kolęd w wykonaniu Chóru Harmonia.

Zapraszamy uczestników, zwłaszcza dzieci, w strojach królów lub aniołów.

„Radość noworoczna ma swój głęboki sens. 

Po prostu cieszymy się Darem Czasu, Łaską Czasu.(...)

Mówią nawet, że czas to miłość. Możliwość służenia innym.”

Ks. Jan Twardowski


 

Obyście zawsze mieli ufność w to, że Chrystus jest z Wami w każdym czasie,

że to On pierwszy do Was wychodzi, by Wam błogosławić.

Niech Wasze Rodziny umacnia prawdziwa i szczera miłość

abyście tę miłość potrafili też dawać innym.

Pierwszy dzień Nowego Roku jest również dniem modlitw o pokój.

Niech Chrystus napełni Wasze serca prawdziwym pokojem,

abyście byli radosnymi świadkami Jego Miłości.  

Dzisiaj wpatrujemy się w Maryję i Józefa, którzy przynoszą do świątyni Dzieciątko Jezus. Maryja ma świadomość, że poświęca Bogu swoje pierwsze i jedyne dziecko. Wie, że nie może zatrzymać Go dla siebie.

Podziwiajmy „Matkę pięknej miłości”, która potrafi poświęcić Bogu najdroższą osobę. Czy na wór Maryi potrafię kochać bliskich bez zniewalania ich sobą? Czy nie manipuluję miłością drugiego człowieka? Czy jestem wolny od nieuporządkowanych przywiązań do osób i rzeczy?

Rozważajmy Biblijną postawę Symeona i Anny, którzy aż do sędziwego wieku z cierpliwością oczekiwali na spełnienie się Bożej obietnicy. Co mogę powiedzieć o swojej ufności do Boga? Czy wierzę, że On nigdy nie spóźnia się ze spełnieniem swoich obietnic? Czy nie wymuszam na Bogu spełniania swoich próśb?

W dzisiejszej Ewangelii, wyeksponowana jest również postawa Świętej Rodziny. Święta Rodzina jest wierna i ufna Bogu. Z pokorą przyjmuje proroczą przepowiednię dotyczącą Dzieciątka Jezus. Święty Józef troszczy się o życie religijne swojej rodziny, jest zawsze z Maryją, a Maryja może na niego liczyć. Niestety wielu dzisiejszych ojców, nie bierze z niego wzoru.

Powierzmy siebie, całą swoją rodzinę i wspólnotę parafialną Świętej Rodzinie, abyśmy wzrastali w mocy, i mądrości, aby łaska Boża zawsze spoczywała nad nami.

Boże Narodzenie to czas

wzajemnego obdarowywania się prezentami,

ale także miłością i życzliwością.

Wynika to stąd, że Jezus Chrystus Syn Boży

jest DAREM BOGA OJCA DLA NAS.

Niech ten szczególny czas pomoże nam wszystkim dostrzec,

jak bardzo zostaliśmy przez Boga obdarowani

i wezwani do wdzięczności Bogu

oraz dzielenia się z innymi obfitością Łaski Bożej.

Duszpasterze

Lumen TV

Polecamy