W ubiegłym roku upłynęło 20 lat od ponownego uruchomienia naszego cmentarza parafialnego.  Upłynął także czas prolongaty większości grobów. W związku z tym prosimy o:

  1. Podjęcie decyzji, czy grób ma być dalej, czy też ma ulec likwidacji.
  2. Jeżeli grób ma być dalej, sprawdzenie, czy są dopełnione warunki prolongaty.
  3. Jeżeli dotychczasowa prolongata wygasła, dokonanie kolejnej na 10 lub 20 lat w firmie Granit lub też bezpośrednio wpłacając na konto Parafii, podając dane grobu: najlepiej numer kwatery i grobu oraz nazwiska pochowanych osób.
    Prolongata ma swój początek w dniu zakończenia poprzedniej a nie w dniu wpłaty. Na przykład: jeżeli poprzednia prolongata zakończyła się 30.09.2018, a wpłata nastąpi  04.2019, to ważność kolejnej upłynie 30.09.2028, lub 2038, a nie 30.04.2029 (2039)

CENNIK 

Zdajemy sobie sprawę, że stawki mogą się wydać wysokie, zwłaszcza, gdy ktoś ma pod opieką więcej grobów. Zauważmy jednak, że chodzi tu o opłatę kilkudziesięciu złotych rocznie, uwzględniając w tym wywóz śmieci, który w ostatnim czasie stał się bardzo drogi.

Jeżeli osoba odpowiedzialna za grób nie skontaktuje się z nami przez rok od wygaśnięcia prolongaty, będziemy się czuli upoważnieni do likwidacji grobu i przekazania miejsca pod pochówek innej osobie.

W przypadku wątpliwości proszę się kontaktować z administratorem cmentarza – firmą Granit, lub z proboszczem Parafii pw. Św. Marii Magdaleny.

 

                                                                                                          Ks. Krzysztof Sobkowiak

Dane konta:

Parafia Rzymskokatolicka

Pw. Św. Marii Magdaleny w Czarnkowie

Ul. Kościelna 1

64-700 Czarnków

29 8951 0009 0000 1977 2000 0080

 


 
Miejski Zakład Komunalny w Czarnkowie udostępnił wyszukiwarkę zmarłych pochowanych na Cmentarzu Komunalnym w Czarnkowie.
Adres  do wyszukiwarki - cmentarnik.net/czarnkow

Polecamy

Polecane modlitwy

Polecane modlitwy

"Święty Rochu, Błogosławionym tyś obrońcą i Patronem morowego powietrza, proś za nami Pana Boga, aby nas minęła morowa plaga, tak nam Boże daj" AD 1709

Polecane modlitwy

Intencja Żywego Różańca na lipiec:

Módlmy się w int. wypoczywających na wakacjach o bliskość z Bogiem oraz za pielgrzymów Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

Parafialny FB

 


STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH  <LINK>

Kościół w obiektywie