Plan spotkań , prób i spowiedzi dzieci pierwszokomunijnych 2023

Grupa I    Komunia Św. – sobota    12.00

Grupa II   Komunia Św. – sobota    16.00

Grupa III  Komunia Św. – niedziela 11.00

1.

Poniedziałek 08.05                            Wtorek 09.05

Gr. II  godz. 16.00 – 17.00                Gr. I 16.00 – 17.00

Gr. III godz. 17.00 – 18.00

2.

Czwartek 11.05                                  Piątek 12.05

Gr. II  godz. 16.00 – 17.00                Gr. I 16.00 – 17.00

Gr. III godz. 17.00 – 18.00

3.

Poniedziałek 15.05                            Wtorek 16.05

Gr. II  godz. 16.00 – 17.00                Gr. I 16.00 – 17.00

Gr. III godz. 17.00 – 18.00

Spotkanie z rodzicami: 12.05.2023 o 19.15 w kościele

I spowiedź w kościele św. Marii Magdaleny w Czarnkowie:

Dzieci idące do I Komunii św. w sobotę, 20.05  -  spowiedź 19.05 o godz. 17.00

Dzieci idące do I Komunii św. w niedzielę, 21.05  (Czarnków i Romanowo Dolne)
- spowiedź 20.05 o godz. 10.00


Drodzy Rodzice dzieci klas III

      Przypominam, że w przygotowaniu do I komunii św. kluczowy jest udział w niedzielnej Mszy św. Postarajcie się nie zaniedbywać tego ważnego wydarzenia w każdym tygodniu. Niedzielna Msza św. z udziałem dzieci w naszej parafii odprawiana jest o godz. 11.00 w kościele. Dołóżcie wszelkich starań, aby w Dniu Pańskim uczestniczyć z dziećmi w Eucharystii.

Najważniejsze informacje dla rodziców: 

Zapraszam do modlitwy rodzinnej. Może ona zawierać np. Modlitwę Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo oraz spontaniczne prośby do Boga oraz element rachunku sumienia. Na końcu warto błogosławić dzieci.

PYTANIA DO MODLITEWNEJ REFLEKSJI:

1. „Za co dziś będziemy dziękować Bogu?”

2. „O co trzeba dziś prosić Boga?”

3. „Pomyślcie, za co dziś szczególnie powinniśmy Pana Jezusa przepraszać?”

4. „Kto szczególnie teraz potrzebuje naszej modlitwy?”

5. „Co się dziś w naszym zachowaniu nie podobało Bogu?”

6. „Co zrobiliście dziś, aby wyrazić Panu Jezusowi swoją miłość?”

 

Przygotowujemy się do I spowiedzi.

Warto pomóc dziecku w przygotowaniu, pamiętając o 5 warunkach dobrej spowiedzi:

1. Rachunek sumienia

2. Żal za grzechy

3. Mocne postanowienie poprawy

4. Szczera spowiedź

5. Zadośćuczynienie

Można wspólnie zrobić rachunek sumienia.

Dzieci - niech nie piszą grzechów na kartkach, bo większy nacisk kładzie się wtedy na rachunek sumienia, a nie na żal za grzechy. Niech się nauczą na pamięć.

Rodzice - jeśli dzieci mają kłopot z rachunkiem sumienia – pomóc delikatnie: na czym polega twoja trudność, ale w żadnym wypadku nie wypytywać. Nie łamać sumienia dziecka, choć znamy dobrze jego złe postępowanie. Dziecku trzeba okazać szacunek.

Warto pomodlić się za księdza, który będzie spowiadał mnie i moje dziecko. Duch św. przez księdza może pięknie zadziałać. Może to dziecko zapamiętać na całe życie.

 

Powiedzcie dzieciom o tajemnicy spowiedzi. Ksiądz NIGDY NIC o twoich grzechach nikomu nie powie.

 

 

Jeśli kogoś nie było na nabożeństwie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych - proszę pomodlić się w gronie rodziny.

Przygotujmy świecę i z zapaloną świecą rodzice prowadzą modlitwę.

Wszyscy czynią znak krzyża.

Słuchajmy Ewangelii (można wybrać fragment niedzielnej Ewangelii)

Ojciec lub matka: Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją wielką miłość. Dziękujemy za Jezusa Chrystusa, Jego Krzyż i Zmartwychwstanie oraz za nasz chrzest św.

Zapalamy świecę chrzcielną i podajemy dziecku:

A teraz powiedz:

 

Rodzic: Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Dziecko: Wyrzekam się.

R: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?

D: Wyrzekam się.

R: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

D: Wyrzekam się.

 

R: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

D: Wierzę.

R: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

D: Wierzę.

R: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

D: Wierzę.

R: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

D: Amen

 

Spontaniczne prośby: Przedstawmy Bogu nasze prośby:…

Odmówmy wspólnie modlitwę: Ojcze nasz…

 

Na końcu rodzice błogosławią dziecko.

 

 

Sprawy formalne

Dzieci ochrzczone poza parafią:

- dostarczyć akt chrztu do końca lutego do biura parafialnego

- dzieci nieochrzczone (natychmiast zgłosić księdzu)

- inne nazwisko dziecka  w akcie chrztu a inne obecnie

(natychmiast zgłosić księdzu)

Dzieci z innej parafii - zgoda księdza proboszcza na przygotowanie i I Komunię św. W parafii św. Marii Magdaleny.

Dewocjonalia i alby (różaniec, medalik, książeczka, świeca) - kupujemy indywidualnie lub propozycja Firmy Vestimentum (firma zaprasza rodziców z dziećmi 1 marca 2023 w sali przy biurze parafialnym: 18.30 - dziewczynki; 19.00 - chłopcy).

                                                                   


Skrót listopadowego spotkania dla ojców dzieci z klas III:

BADANIA DOTYCZĄCE TRWAŁOŚCI MAŁŻEŃSTWA PRZEPROWADZONE PRZEZ SOCJOLOGA RZUCAJĄ NAM ŚWIATŁO:
1. związek cywilny: rozchodzi się jedna para na dwie pary – 50%;
2. po ślubie kościelnym: jedna para na trzy pary – 33%;
3. po ślubie kościelnym + przy coniedzielnej Mszy św.: jedna para na pięćdziesiąt par – 2%;
4. po ślubie kościelnym + przy coniedzielnej Mszy św. + przy codziennej modlitwie małżonków: rozpada się jedna para na 1429 par! To jest 0.07% tj. 7 promili!

JEZUS JEST ŹRÓDŁEM SIŁ!
„Beze Mnie nic uczynić nie możecie”
WAŻNA JEST RELACJA OJCA Z JEZUSEM:

1. Wiara – życie Ewangelią (wierzę w Boga i Bogu – poznawać i żyć Ewangelią ) ( Opowieści Pielgrzyma o czytaniu Biblii )
2. Osobista modlitwa ( dar i zadanie )
3. Msza św. niedzielna + komunia św. ( to nie akademia, ale spotkanie z Jezusem, który daje mi siebie w Słowie i komunii św. )
4. Systematyczna spowiedź św. ( grzech – destrukcja wszelkich relacji; Jezus kocha, bo wyzwala z grzechów; )

OJCIEC STAJE SIĘ dla córek i synów prawdziwym wzorem męskości:
SYN
1. Jesteś najważniejszym wzorem męskości do naśladowania ( identyfikacja płciowa )
2. Twój syn szczególnie potrzebuje obdarzania go szacunkiem ( nie poniżać )
3. Stawiaj mu wymagania zgodne z wiekiem ( daj przykład i wymagaj od syna )
4. Ucz go dyscypliny ( punktualność, obowiązkowość )
5. Wdrażaj go do wypełniania norm moralnych ( Dekalog )
6. Staraj się o właściwe nagradzanie i karanie ( kształtowanie sumienia; kapitał na starość )
7. Nagradzanie (np. pochwała) dodaje odwagi i mobilizuje syna do większych wysiłków.
8. Pokazuj mu ślady przejawów miłości Boga ( rozmowy o Bogu )
9. Nagradzanie pogłębia więź między wami
10. Miej z nim stały kontakt ( jednoczyć się; empatia )

CÓRKA
1. Jesteś najważniejszym mężczyzną w jej życiu
2. Twoja córka potrzebuje bohatera
3. Jesteś jej pierwszą miłością
4. Ucz ją pokory
5. Musisz strzec i bronić swojej córki (a nawet stawać do walki w razie potrzeby)
6. Zmysł praktyczny i zdecydowanie: twoje ważne atuty
7. Bądź takim mężczyzną, jakiego chcesz, aby poślubiła
8. Pokazuj jej Boga
9. Naucz ją walczyć
10. Miej z nią stały kontakt

 


Kiermasz Alb Komunijnych

Rodzice dzieci, które miały I Komunię św. w poprzednich latach mogą przynosić alby wraz ze sznurkami, krzyżykami, torebkami i wiankami (alby dziewczynek) do biura parafialnego w godzinach jego funkcjonowania. Alby zostaną przekazane rodzicom za dobrowolną ofiarą na naszą parafię.

Biuro parafialne tel. 67 255 27 02

czynne: wtorek godz. 1600  - 1700 ,

środa i piątek godz.1530 - 1800
czwartek, sobota godz. 900  - 1030 

 

 


PRZYGOTOWANIE DZIECI KLAS III SP DO I KOMUNII ŚW.

        Niedzielna Msza św. z udziałem dzieci w naszej parafii odprawiana jest o godz. 11.00 w kościele. Drodzy rodzice! Dołóżcie wszelkich starań, aby w Dniu Pańskim uczestniczyć z dziećmi w Eucharystii.

 Spotkania modlitewne i duchowe dla dzieci:

Różaniec (październik: środa, piątek godz. 17.00)
Roraty w adwencie (pon. - pt. godz. 17.00)

Krzysztof Makosz
proboszcz


   

  • Rodzice są pierwszymi wychowawcami dziecka, stąd oczekuje się od nich należytego przykładu i zaangażowania w całym okresie przygotowawczym.
  • W każdą niedzielę i święto nakazane rodzice wraz z dzieckiem mają obowiązek uczestniczenia we Mszy św.
  • Dobrze by było, gdyby rodzice w domu razem z dzieckiem odmawiali codzienny pacierz oraz wdrażali dziecko w ducha modlitwy.
  • Wskazane jest, aby Rodzice na początku okresu przygotowań dziecka do Pierwszej Komunii świętej przystąpili do spowiedzi i przystępowali w niedziele do Komunii św. W ten sposób poprzez własny przykład mogą pokazać dziecku wartość Eucharystii w naszym życiu.
  • W ramach katechezy szkolnej dziecko zobowiązane jest opanować cały materiał przypisany programem nauczania. Rodzice są odpowiedzialni za pomoc w przyswojeniu przez dziecko obowiązującego materiału z katechizmu i modlitw. Rodzice powinni też powtarzać z dzieckiem przyswojoną przez nie w szkole wiedzę katechizmową.
  • W terminie wyznaczonym przez przygotowującego księdza należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka – zwolnieni są ci rodzice, których dzieci były chrzczone w naszej parafii. Nie dopełnienie tej ważnej formalności będzie podstawą do niedopuszczenia dziecka do Pierwszej Komunii Świętej.
  • Rodzice zobowiązani są do uczestniczenia w spotkaniach formacyjnych przygotowujących do uroczystości Pierwszej Komunii Świętej.
  • Dziecko zobowiązane jest do uczestniczenia w ciągu całego roku przygotowania w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post) oraz nabożeństwach majowych (maj). Rodzice powinni postarać się, by dziecko te zobowiązania wypełniło.
  • Jeżeli dziecko z jakiejś przyczyny nie zostało jeszcze ochrzczone, to rodzice zobowiązani są niezwłocznie – osobiście – poinformować Ks. Proboszcza parafii w której dziecko będzie przyjmować Pierwszą Komunię świętą.

 Mk 10,13-16:
"Przyprowadzano do Niego dzieci, aby je dotknął. Uczniowie zaczęli je strofować.
Gdy Jezus to zauważył, oburzył się i rzekł im:
"Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im,
bo do takich należy królestwo Boże.
O tak, oświadczam wam: kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko,
nie wejdzie do niego".
Potem obejmował je ramieniem i błogosławił, kładąc na nie ręce."

Polecamy

Polecane modlitwy

Polecane modlitwy

"Święty Rochu, Błogosławionym tyś obrońcą i Patronem morowego powietrza, proś za nami Pana Boga, aby nas minęła morowa plaga, tak nam Boże daj" AD 1709

Polecane modlitwy

Intencja Żywego Różańca na wrzesień:

Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i katechetów z naszej parafii na nowy rok szkolny.

Parafialny FB

 


STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH  <LINK>

Kościół w obiektywie